Centrum Arael
Vaše cesta ke zdraví

OBERON Titanium Pathogen

 

Biorezonanční přístroj – Oberon

Jedná se o světově uznávanou šetrnou metodu k vyhodnocení celého těla jako jednoho systému. Data z organismu se přenáší do přístroje k nelineární analýze a výsledky jsou vyhodnocovány a zobrazeny na počítači.

Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon - Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky. Je také vhodný ke kontrole účinků jakýchkoliv potravinových doplňků, bylin, vitamínů, prakticky všech druhů terapií jaké existují.

Hlavní částí jsou hlavové senzory (snímače) s magnetickými induktory (převodníky) a hlavový laserový snímač. Tyto snímají informace z nízkých magnetických polí mozkového centra. Tyto informace (signály) jsou pak zesíleny a pomocí softwaru převedeny do počítače na obrazovku.

Vyhodnocování stavu lidského organismu je prováděno porovnáním dat diagramu (grafu) s etalony (vzorky) uložené v databázi softwaru. Takto je možno zachytit stavy a změny vlnových charakteristik růných tělních tkání, jednotlivých buněk, chromozomů a dokonce separátních enzymů a hormonů. Systém sám postavený na spektrální analýze určitých magnetických polí mozku je světově pokrokovou informační technologií, která na začátku tohoto století patří k nejvýkonnější metodě moderní přírodní vědy.

NLS metoda z pohledu moderní kvantové fyziky

Spočívá na principech, které jsou dnes zahrnuty do všeobecně informační medicíny. Víme, že nemoc je narušený kvantový proces. K odstranění této poruchy, musí být přítomné informace transformovány. Jednou přítomné informace nemůžeme zrušit, ale musíme je transformovat. To znamená, že vlastní tělové kompenzační reakce musí být přeorientovány. NLS - systém jako Oberon umožňují terapeutovi rychle, a neinvazivně postupovat bez vedlejších účinků. Taková metoda momentálně budí nevšední zájem vědců různých oborů, jako je kvantová fyzika, biochemie, psychofyzika. Také lékaři všeobecné medicíny, přírodního léčitelství a odborníci na výživu nezůstávají stranou. Vedoucím v této oblasti je Rusko. Na vývoji NLS - technologie se podíleli významní vědci teoreticky i experimentálně stejně jako na výzkumu tisíciletých věd východní medicíny.

Dr. Med. Siegfried Riling

 

Počítačová tomografie orgánů pomocí přístroje Oberon – Titanium

  Procedura pomocí biorezonančního přístroje Oberon - Titanum je zcela revoluční, bezbolestná 

    a neinvazivní metoda

•  Je vhodná pro všechny věkové kategorie i malé děti

•  Díky proceduře se dozvíte, jaká zátěž mikrobiální, parazitární či chemická trápí Vaše tělo a  

    v jakých orgánech se soustředí, a co může způsobovat Vaše obtíže.

•  Procedura je zcela bezpečná.

  Počítačová podpora diagnostiky nenahrazuje vyšetření klasické medicíny, avšak umožňuje

    určit bio-energetický stav každého orgánu na základě elektromagnetických impulsů, jež jsou

    přirozenou charakteristikou každého orgánu.

•  Počítačová analýza dovoluje scanovat tkáňové řezy i jednotlivé buňky a tím přesně zjistit nejen

    druh poruchy, ale i její příčiny.

•  Každý orgán, tkáň, buňka má svůj charakteristický elektromagnetický impuls, stejně tak jako

     je mají i patologické procesy, paraziti, bakterie, viry a další patogeny.

•  Oberon disponuje databází "patogenů" - plísní, kvasinek, virů, bakterií a parazitů, které jsou

    někdy pro klasickou medicínu velmi těžko dohledatelné nebo dokonce neodhalitelné.

 

 

 

 

Upozornění: Přístroj Oberon Titanium Pathogen není lékařským přístrojem a nenahrazuje lékařskou diagnózu.